Tarieven 2014 - 2015

Seizoensprijs
Jaartarief

Priveles            € 855,00        5x    € 171,00  bij auto incasso in 5 maanden
Groepsles        € 475,00        5x    €    95,00  bij auto incasso in 5 maanden
Priveles om de week € 475  5x    €    95,00 bij auto incasso in 5 maanden

10 rittenkaart:
Priveles            € 260,00        Uitsluitend bij vooruitbetaling.
Groepsles        € n.v.t.

Losse les:
Priveles            € 27,50
Groepsles        € n.v.t.

Proefles:
Priveles            € gratis
Besluit u na de proefles niet door te gaan, bent u het bedrag van een losse Priveles verschuldigd.

Inschrijfgeld:
Eenmalig        € 12.50