Inschrijving en duur van de lesperiode.
Inschrijven voor een cursus verzorgd door Stichting Muziekonderwijs Schagen kan door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. De lesperiode vangt aan in september en duurt 10 maanden.  Aan het einde van de lesperiode kan deze weer voor 10 maanden verlengd worden. Zowel afmelden als aanmelden dient schriftelijk te gebeuren.

Tussentijdse aanvang
Bij voldoende belangstelling en ruimte wordt de mogelijkheid geboden tussentijds aan te vangen. De lesvergoeding wordt hierop aangepast.

Tijdstip waarop de cursus wordt gevolgd
Het afgesproken tijdstip geldt in principe voor de gehele lesperiode en kan slechts worden gewijzigd indien het rooster hiertoe de mogelijkheid biedt.

10 lessenkaart
Het volgen van een korte aaneengesloten lesperiode kan in bepaalde gevallen geboden worden d.m.v. de 10 lessenkaart. Wekelijks kan op een afgesproken vast tijdstip  een privť-les van 30 minuten worden gevolgd. Hierbij zijn wij afhankelijk van de beschikbaarheid van lesuren. 

Lesvergoeding
Voor de lesvergoeding ontvangt de cursist een factuur die betrekking heeft op de lesperiode. Jaarlijks vindt aanpassing van de tarieven plaats. De cursist is, ongeacht het aantal gevolgde lessen, de vergoeding over de gehele cursusperiode verschuldigd en dient deze bij vooruitbetaling te voldoen. Dit kan op de volgende wijze:

a.    De lesvergoeding wordt bij vooruitbetaling voldaan in contanten of d.m.v. een overschrijving op onze rekening.
b.    De lesvergoeding wordt in 5 achtereenvolgende maandelijkse termijnen voldaan d.m.v. een automatische afschrijving van uw bankrekening. Hiervoor dient u de machtigingskaart op het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Alleen beschikbaar bij aanvang in September.

Lesmateriaal
De kosten voor het lesmateriaal zijn op jaarbasis gering, maar niet bij het cursusgeld inbegrepen.

Verzuim of beŽindiging cursus.
Bij verzuim of het door de cursist voortijdig beŽindigen van de cursus, om welke reden dan ook, kan restitutie van cursusgeld nimmer plaatsvinden en blijft vergoeding over de gehele periode verschuldigd